London CCC

場地租賃

我們中心位處Leicester Court,交通便利。中心內設有四個不同大小的多用途活動室,可供租借用於商業或社區活動。租場費用及設施等詳情如下:

慈善團體租場價目表

課室

                       3個小時

                           £80

                       7 個小時

                           £160

                       7 個小時

                           £120

音樂室

                       3個小時

                           £70

                       7 個小時

                           £140

會議室

                       3個小時

                           £100

                       7 個小時

                           £200

大堂

                       3個小時

                           £150(£300)

                       7 個小時

                           £210(£420)

商業機構租場價目表

課室

                       3個小時

                           £105

                       7 個小時

                          £210

音樂室

                       3個小時

                           £90

                       7 個小時

                          £180

會議室

                       3個小時

                          £130

                       7 個小時

                          £260

大堂

                       3個小時

                          £200(£400)

                       7 個小時

                          £260(£520)

聯絡我們

查詢本中心各項服務內容及活動詳情,請點擊「聯絡我們」或電郵至info@ccc.org.uk。

期待你的留言和訊息!